Betonowe bloczki

Korzystając z tej metody należy ustawić płyty betonowe (30×30 cm bądź 50×50 cm) typu: płyty chodnikowe lub trelinka z przodu garażu, na środku i na końcu. Bloczki betonowe powinny zostać ułożone na odpowiednio utwardzonej powierzchni.

Wylewka

Drugim rozwiązaniem jest przygotowanie wylewki betonowej o wymiarach odpowiednich do wymiarów zamawianego garażu (najlepiej powiększonej o ok. 20 cm w stosunku do jego finalnych wymiarów). Wylewka gwarantuje największą stabilność zamontowanego garażu.

Fundamenty

Trzecią metodą jest przygotowanie fundamentu betonowego, który powinien być dostosowany do rozmiarów garażu.